Dom - Østre Landsret 9.5.2018

Underentreprenør foretog styret underboring, hvorved kommunikationsledning blev beskadiget. Underentreprenøren havde handlet culpøst. Ledningsejeren rettede (pga. underentreprenørens konkurs) sit erstatningskrav mod hovedentreprenøren. Landsretten frifandt hovedentreprenøren, idet man hverken fandt, at denne var selvstændigt erstatningsansvarlig eller hæftede. Landsretten bemærkede, at hovedentreprenøren ikke havde anledning til at opdage, at der blev boret i den dybde, hvor ledningsejerens kabel lå. Byretten var nået til den modsatte konklusion, idet byretten fandt, at hovedentreprenøren havde haft mulighed for at begrænse og styre risikoen ved arbejdets planlægning og udførelse, hvorfor denne måtte bære risikoen for arbejdets forsvarlige udførelse. Ledningsejeren har opnået tredjeinstansbevilling. Sagen afventer nu Højesterets afgørelse.

Firma

ADVOKATANPARTSSELSKABET
​KIM B. ULRICH

CVR: 15279702

Adresse​

Hovedgaden 16, 1. tv.

2970 Hørsholm

Kontakt

Telefon: +45 45 16 15 17

E-mail: adv@ledningsadvokaterne.dk