​Gæsteprincippet

Vi har indgående kendskab til den komplicerede retstilstand vedr. gæsteprincippet, herunder seneste højesteretspraksis, som bl.a. omfatter:

Aalborg Kloak - U2022.1635H

Kriegers Flak - U2022.1590H

Holstebromotorvejen - U2022.2004H

Avedøreværket - U2022.3747Ø


Vi rådgiver proaktivt ved ledningsejeres deltagelse i ledningsmøder med bygherrer, herunder Vejdirektoratet, og bistår med bedømmelsen af, om en flytning af ledninger må anses for nødvendig, herunder om ledningsejerne bør undlade at underskrive ledningsprotokoller.

Vi har rådgivet ledningsejere i sager fra mindre omlægninger til store og omfattende projekter som f.eks. Letbanen, Femern Bælt-forbindelsen og skybrudstunnelen

Vi rådgiver også om omfanget af ledningsejeres påvisningspligt mht. egne ledninger.

Vi deltager i forhandlinger med Statsekspropriationskommissionen.

Vi rådgiver om vejloven, herunder hvilke forpligtelser vedr. koordinering mv., som påhviler anlægsmyndighederne.​​

Firma

ADVOKATANPARTSSELSKABET
​KIM B. ULRICH

CVR: 15279702

Adresse​

Hovedgaden 16, 1. tv.

2970 Hørsholm

Kontakt

Telefon: +45 45 16 15 17

E-mail: adv@ledningsadvokaterne.dk