​Gæsteprincippet

Vi har indgående kendskab til den komplicerede retstilstand vedr. gæsteprincippet.

Vi rådgiver proaktivt ved ledningsejeres deltagelse i ledningsmøder med bygherrer, herunder Vejdirektoratet, og bistår med bedømmelsen af, om en flytning af ledninger må anses for nødvendig, herunder om ledningsejerne bør undlade at underskrive ledningsprotokoller.

Vi har rådgivet ledningsejere i sager fra mindre omlægninger til store og omfattende projekter som f.eks. Letbanen og Femern Bælt-forbindelsen.

Vi rådgiver også om omfanget af ledningsejeres påvisningspligt mht. egne ledninger.

Vi deltager i forhandlinger med Statsekspropriationskommissionen.

Vi rådgiver om vejloven, herunder hvilke forpligtelser vedr. koordinering mv., som påhviler anlægsmyndighederne.​​

Firma

ADVOKATANPARTSSELSKABET
​KIM B. ULRICH

CVR: 15279702

Adresse​

Hovedgaden 16, 1. tv.

2970 Hørsholm

Kontakt

Telefon: +45 45 16 15 17

E-mail: adv@ledningsadvokaterne.dk