Kontakt, priser og info

Ledningsadvokaterne

ADVOKATANPARTSSELSKABET KIM B. ULRICH

Hovedgaden 16, 1. tv.

2970 Hørsholm

CVR: 15279702

Telefon: +45 45 16 15 17

E-mail: adv@ledningsadvokaterne.dk

Information om behandling af personoplysninger

Vores normale timetakst er kr. 2.400 ekskl. moms.


Ledningsadvokaterne er et advokatanpartsselskab med cvr. nr. 15 27 97 02. Som advokater er vi beskikket af Justitsministeriet i Danmark og medlemmer af Advokatsamfundet. Vi er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jfr. retsplejelovens §126. Endvidere følger vi reglerne i hvidvasklovgivningen.

På klientens anmodning giver vi oplysninger om de foranstaltninger, som vi har truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter.​

Som advokater er vi underlagt krav om efteruddannelse iht. retsplejelovens §126, stk. 5, og bekendtgørelse nr. 1474/2007. For at opfylde disse krav deltager vi løbende i efteruddannelse indenfor de retsområder, vi beskæftiger os med.

Advokat Karen Margrethe Tyndeskov er medlem af JUC Netværk i Gravearbejder og Ledningsskader


Alle relevante retsregler og regulering vedr. advokater findes på www.advokatsamfundet.dk

Ledningsadvokaterne er dækket af ansvarsforsikring og garantiordning hos CNA Insurance.​

Firma

ADVOKATANPARTSSELSKABET
​KIM B. ULRICH

CVR: 15279702

Adresse​

Hovedgaden 16, 1. tv.

2970 Hørsholm

Kontakt

Telefon: +45 45 16 15 17

E-mail: adv@ledningsadvokaterne.dk