Kursus om gæsteprincippet

​Kursus om gæsteprincippet med advokat Karen Margrethe Tyndeskov og/eller advokat Kim B. Ulrich inkl. udførligt kursusmateriale koster kr. 20.000,00 ekskl. moms. Kurset kan med fordel holdes for flere ledningsejere på én gang. Kurset afholdes hos deltagerne som halvdagskursus.

Kurset indeholder følgende emner:

1. Det retlige grundlag

1.1 Vejlovens § 1

1.2 Vejlovens § 77

1.3 Vejlovens § 78

1.4 Vejlovens § 79

1.5 Cirkulære om offentlige veje (nr. 132 af 6.12.1985) pkt. 55

2. Udvalgte Højesteretsdomme

2.1 U2006.1391H – faunapassage

2.2 U2007.4009H – sammensatte anlægsprojekter

2.3 U2009.2978H – gæsteprincippets indhold

2.4 U2010.570H – forsøg på omgåelse af gæsteprincippet

2.5 U2017.75H - gæsteprincippet indtræder ved ophør af identitet mellem arealejer/ledningsejer

2.6 U2019.464H – prøvegravninger er omfattet af gæsteprincippet

3. Afrunding

3.1 Der er i realiteten ikke forskel på gæsteprincippet i privat og offentligt areal

3.2 Gæsteprincippet skal forstås meget vidt

3.3 Ældre deklarationer fraviger som hovedregel ikke gæsteprincippet

3.4 Projekteringsomkostninger sidestilles med graveomkostninger, som skal betales af ledningsejer

3.5 Myndigheder skal tage hensyn til ledningsejere og skal koordinere vej- og anlægsarbejde Manglende iagttagelse kan indebære økonomiske konsekvenser for anlægsmyndighederne

3.6 Fravigelse af gæsteprincip ved aftale kræver klar aftale og bevis for betaling

3.7 Pas på ved underskrift af ledningsprotokoller

3.8 Gæsteprincippet gælder ved ændring af arealtype (f.eks. ved overgang til vejareal/nedlæggelse af vej)

3.9 Gæst ctr. gæst – her gælder gæsteprincippet ikke. Ledningsejer skal være en anden end arealejer

3.10 Hvad gør vi nu vedrørende U2019.464H?

3.11 Landsaftalen og gæsteprincippet?

Firma

ADVOKATANPARTSSELSKABET
​KIM B. ULRICH

CVR: 15279702

Adresse​

Hovedgaden 16, 1. tv.

2970 Hørsholm

Kontakt

Telefon: +45 45 16 15 17

E-mail: adv@ledningsadvokaterne.dk