Kursus om gæsteprincippet

​Kursus om gæsteprincippet med advokat Karen Margrethe Tyndeskov og/eller advokat Kim B. Ulrich inkl. udførligt kursusmateriale koster kr. 20.000,00 ekskl. moms. Kurset henvender sig navnlig til ledningsejere. Kurset kan med fordel holdes for flere ledningsejere på én gang. Kurset afholdes hos deltagerne som halvdagskursus.

Kurset kan eksempelvis indeholde følgende emner:

1. ​De overordnede principper

1.1 ​Det ulovbestemte gæsteprincip. (Motorring 3-dommen, U.2009.2978H).

1.2 ​Vejlovens gæsteprincip (Vejlovens §§1, 77-78).

1.3​ Sammenfatning: Der er i realiteten ikke forskel på gæsteprincippet i privat og offentligt areal.

2. ​Diverse problemstillinger

2.1 ​Gæsteprincippet kan fraviges ved aftale (deklaration) eller ved en pålagt servitut eller ved ekspropriation.

2.2​ Gæsteprincippet var ikke fraveget og fandt anvendelse, dvs. ledningsejer skulle betale for ledningsflytninger:

​Vintapperrampe-dommen: U.2015.2854H (aftalt standard deklaration uden erstatning).

​Ålborg-sagen: U.2020.2614V (servitut pålagt af Landvæsenskommission uden erstatning).

2.3 ​Gæsteprincippet var fraveget og fandt ikke anvendelse, dvs. arealejer skal betale for ledningsflytninger:

​Kriegers Flak: VLD 7.1.2021 (ekspropriation med fuld erstatning) (Anket).

​Holstebro-motorvejen: 29.1.2021 (deklaration og erstatning iht. landsaftale) (Anket).

2.4 ​Ændring af arealtype fra privatejet til offentlig vej eller omvendt, nedlæggelse af vej mv. Gæsteprincippet gælder, f.eks. U.2009.2978H.

2.5​ Gæsteprincippet skal fortolkes vidt:

​Sammensatte anlægsprojekter. Flintholm Station: U.2007.3009H.

​Støjskærme/faunapassage. U.2006.1391H.

2.6​ Gæsteprincippet og prøvegravninger. U.2019.464H.

2.7​ Gæsteprincippet og døde ledninger. U.2021.2010V.

2.8 ​Bygherrens koordineringspligt. Vejlovens §§ 74, 76 og 79.Afgørelse af 29.8.2016 om jernbaneanlæg Køge Nord.

2.9​ Gæsteprincippet gælder ikke ved (oprindeligt) fælles ledninger. U.2021.3472H.

2.10 Gæst ctr. gæst.

2.11​ Pas på ved underskrift af ledningsprotokoller.

Firma

ADVOKATANPARTSSELSKABET
​KIM B. ULRICH

CVR: 15279702

Adresse​

Hovedgaden 16, 1. tv.

2970 Hørsholm

Kontakt

Telefon: +45 45 16 15 17

E-mail: adv@ledningsadvokaterne.dk