​Dom – Vestre Landsret 30.10.2018

Sagen angik beskadigelse af en fiberledning i forbindelse med en underboring. Byretten frifandt oprindeligt graveaktøren, idet retten fandt, at graveaktøren havde efterlevet alle relevante forskrifter, uanset at man ramte ledningen, som iht. en skønsrapport lå i overensstemmelse med angivelserne i ledningsoplysningerne. 

Vestre Landsret nåede frem til det modsatte resultat og gav ledningsejeren medhold i, at graveaktøren var ansvarlig. Landsretten henviste bl.a. til, at det er ansvarspådragende ikke at udarbejde en boreplan, inden der udføres en styret underboring. Dette er fastslået tidligere af både Vestre og Østre Landsret. Graveaktøren skulle betale erstatning svarende til ledningsejerens faktiske omkostninger – uanset at en skønserklæring var kommet frem til et mindre beløb. Landsretten statuerede endvidere, at der ikke gælder en kutyme om, at en skadevolder har ret til at udføre gravearbejde i forbindelse med reparation af en ledningsejers kabler.

Firma

ADVOKATANPARTSSELSKABET
​KIM B. ULRICH

CVR: 15279702

Adresse​

Hovedgaden 16, 1. tv.

2970 Hørsholm

Kontakt

Telefon: +45 45 16 15 17

E-mail: adv@ledningsadvokaterne.dk