Dom - Højesteret 4.9.2019

​Højesteretsdommen fastslår som ny praksis, at en hovedentreprenør hæfter for sin underentreprenørs culpøse adfærd i forbindelse med udførelse af en styret underboring. Det vil sige, at selvom hovedentreprenøren ikke har handlet ansvarspådragende, så ifalder denne et hæftelsesansvar.

Selvom dommens præmisser afspejler sagens konkrete omstændigheder, så er der næppe tvivl om, at konsekvensen af dommen bliver, at langt de fleste hovedentreprenører fremadrettet kommer til at hæfte for de skader, som en underentreprenør forvolder i forbindelse med udførelse af en styret underboring.

Dette er et vink med en vognstang til hovedentreprenørerne om at udvise særlig omhyggelighed i forbindelse med valg af underentreprenøren, der skal udføre opgaven og sikre sig, at denne har tegnet relevante og ikraftværende forsikringer samt påse, om underentreprenøren er i besiddelse af relevante oplysninger til brug for planlægning og udførelse af underboringen. Endelig har Højesteret henvist til, at en hovedentreprenør kan have anledning til ved tilsyn og kontrol at begrænse og styre risikoen ved underboringen.

Dommen er en stadfæstede af byrettens oprindelige afgørelse. Østre Landsret var nået frem til det modsatte resultat og havde frifundet hovedentreprenøren.

Dansk Energi indtrådte under højesteretsbehandlingen som mandatar for ledningsejeren.

Firma

ADVOKATANPARTSSELSKABET
​KIM B. ULRICH

CVR: 15279702

Adresse​

Hovedgaden 16, 1. tv.

2970 Hørsholm

Kontakt

Telefon: +45 45 16 15 17

E-mail: adv@ledningsadvokaterne.dk