Dom – Københavns Byret 2.3.2018

Sagen angik beskadigelser af elleve fiberkabler på Lillebæltsbroen i forbindelse med en brand forårsaget af en trafikulykke. Erstatningsansvaret var anerkendt, men der opstod en række spørgsmål i forbindelse med erstatningsudmålingen. Forsikringsselskabet anfægtede ledningsejernes valg af udbedringsmetode, idet selskabet gjorde gældende, at ledningsejerne skulle have valgt en billigere metode med udskiftning alene af de beskadigede dele af kablerne og samling med muffer i brohovedet, i stedet for den valgte metode, som bestod i udskiftning af de fulde kabelstykker. Retten afviste forsikringsselskabets anbringende bl.a. med henvisning til, at forsikringsselskabets foretrukne løsning ville have medført transmissionstab. Retten lagde i den forbindelse vægt på kablernes betydning for datatransmissionen mellem landsdelene. Retten fandt endvidere, at kablerne efter reparationen hverken var forringet eller forbedret. Ledningsejerne fik således fuldt medhold i de nedlagte påstande.​

Firma

ADVOKATANPARTSSELSKABET
​KIM B. ULRICH

CVR: 15279702

Adresse​

Hovedgaden 16, 1. tv.

2970 Hørsholm

Kontakt

Telefon: +45 45 16 15 17

E-mail: adv@ledningsadvokaterne.dk