Dom – Østre Landsret 11.1.2023

Sagen angik en graveaktør, der for en ledningsejer skulle anlægge en fiberledning. Ledningsejeren havde i forvejen en fiberledning placeret parallelt med det trace, som graveaktøren nu skulle etablere. På et sted, hvor fiberledningen krydsede over en udkørsel fra et supermarked, skulle der foretages styret underboring. Graveaktøren ramte i den forbindelse den eksisterende fiberledning. Graveaktøren blev fundet erstatningsansvarlig ved begge retsinstanser. Landsretten bemærkede, at graveaktøren ved udførelsen af sin egen parallelle underboring ikke havde holdt den aftalte respektafstand på mere end 1 meter. Retten fandt ikke, at det kunne føre til et andet resultat, at ledningsejeren i sine ledningsoplysninger ikke havde angivet den rette dybde for den eksisterende fiberledning, eller klart angivet, at der var tale om en underboring.​

Firma

ADVOKATANPARTSSELSKABET
​KIM B. ULRICH

CVR: 15279702

Adresse​

Hovedgaden 16, 1. tv.

2970 Hørsholm

Kontakt

Telefon: +45 45 16 15 17

E-mail: adv@ledningsadvokaterne.dk