Dom – Østre Landsret 12.5.2022

Landsretten fandt, at en graveaktør havde udvist en betydelig grad af uagtsomhed i forbindelse med en graveskade, og graveaktøren blev således kendt erstatningsansvarlig i begge instanser. Skaden var opstået ved krydsning af et eksisterende ledningstrace. Graveaktøren havde ikke fortaget lokalisering, men havde fejllæst ledningsprotokollens oplysninger mht. omlægning. Der var anvendt en 27 tons gravemaskine uden håndmand. Det havde ingen betydning for ansvaret, at traceet lå 4-5 meter under terræn, idet graveaktøren iht. kontrakten med vejmyndigheden var forpligtet til at anmode om påvisning. Det havde heller ingen betydning, at den ene ledningsejer ikke har fået registreret sit kabel/rør i LER, og at den anden ledningsejers ledningsoplysningerne fejlagtigt angav et andet ejerskab til ledningerne, idet graveaktøren via ledningsprotokol og ledningsplan fra vejmyndigheden samt via de øvrige afgivne ledningsoplysninger havde modtaget detaljerede oplysninger om traceet. Dermed skulle hele traceet respekteres. Erstatningen skulle derfor ikke nedsættes eller bortfalde pga. egen skyld eller accept af risiko.

Landsretten fastslog tillige, at det er skadevolder, der har bevisbyrden for, at ledningsejerens erstatningsopgørelse er urimelig, eller at der har været afholdt unødvendige omkostninger. Hvis en skadevolder ønsker at løfte sin bevisbyrde, kræver dette i henhold til praksis et syn- og skøn iværksat af skadevolder.​​

Firma

ADVOKATANPARTSSELSKABET
​KIM B. ULRICH

CVR: 15279702

Adresse​

Hovedgaden 16, 1. tv.

2970 Hørsholm

Kontakt

Telefon: +45 45 16 15 17

E-mail: adv@ledningsadvokaterne.dk