Dom – Østre Landsret 1.5.2018

Landsretten statuerede, at graveaktøren var erstatningsansvarlig for beskadigelse af en fiberledning. Sagen angik et anlægsprojekt, hvor graveaktøren havde benyttet stor gravemaskine til at fjerne en jordvold. Ledningen lå langs denne. Graveaktøren, der havde fundet ledningsejerens kabler ved prøvegravning, mente, at beskadigelsen skyldtes, at ledningen lå for højt på skadestedet. Dette afviste landsretten, idet man tværtimod lagde til grund, at den store gravemaskine selv havde trukket kablerne op, og at graveaktøren havde udvist uagtsomhed. Ledningsejerens administrationsgebyr på 15% blev reduceret til 10% som følge af, at der ikke var fremlagt dokumentation for beregningen. Dommen omstødte Retten i Nykøbing Falsters dom af 6.6.2017, hvor graveaktøren var blevet frifundet for beskadigelsen​

Firma

ADVOKATANPARTSSELSKABET
​KIM B. ULRICH

CVR: 15279702

Adresse​

Hovedgaden 16, 1. tv.

2970 Hørsholm

Kontakt

Telefon: +45 45 16 15 17

E-mail: adv@ledningsadvokaterne.dk