​Dom – Østre Landsret 15.9.2021

Dommer stadfæster Retten i Svendborgs dom af 19.12.2017. Sagen angik et asfaltskærearbejde, hvor nogle kommunikationsledninger blev skåret over på tværs. Landsretten konstaterede, at asfaltskæring er et gravearbejde i relation til lov om registrering af ledningsejere. Landsretten fandt, at det ikke var upåregneligt, at ledningerne på skadestidspunktet lå umiddelbart under eller tæt på asfaltbelægningen, idet der kunne være sket efterfølgende ændringer i forholdene på skadestedet. Landsretten statuerede, at der gælder en formodning for, at en ledning oprindeligt er nedlagt i sædvanlig dybde.

Graveaktøren fandtes erstatningsansvarlig med henvisning til, at graveaktøren ikke havde lokaliseret ledningerne inden skæringen. Ledningsejeren fik erstattet sit fulde krav inkl. overarbejde, projektledelse/tilsyn samt udgifter til ændret dokumentation.

Firma

ADVOKATANPARTSSELSKABET
​KIM B. ULRICH

CVR: 15279702

Adresse​

Hovedgaden 16, 1. tv.

2970 Hørsholm

Kontakt

Telefon: +45 45 16 15 17

E-mail: adv@ledningsadvokaterne.dk