Dom – Retten i Esbjerg 17.4.2020

Graveaktør blev ansvarlig for ledningsbeskadigelse, der skete under et arbejde vedr. udvidelse/ombygning af et vejkryds. Den skadelidte ledningsejer skulle sammen med andre ledningsejere sideflytte deres ledninger. 

Dette var sket, men kun frem til det sted, hvor ledningen gik ned under vejkrydset i en underboring, og hvor ledningen derfor ikke kunne flyttes. Graveaktøren var af den opfattelse, at denne ledning også skulle have været flyttet. 

Under alle omstændigheder vidste graveaktøren, at ledningen fortsat var placeret under vejkrydset, og derfor havde graveaktøren iht. byrettens præmisser anledning til at udvise særlig agtpågivenhed ved gravearbejde i nærheden heraf. 

Ved at forårsage skade på ledningen havde graveaktøren undladt at udvise den særlige agtpågivenhed, som omstændighederne tilsagde, hvorfor graveaktøren blev erstatningsansvarlig overfor ledningsejeren.

Firma

ADVOKATANPARTSSELSKABET
​KIM B. ULRICH

CVR: 15279702

Adresse​

Hovedgaden 16, 1. tv.

2970 Hørsholm

Kontakt

Telefon: +45 45 16 15 17

E-mail: adv@ledningsadvokaterne.dk