Dom – Retten i Herning 28.2.2024

Sagen angik en graveskade på en fiberledning, der var etableret ved underboring. Efter graveaktørens forklaring havde en medarbejder fra ledningsejeren oplyst, at fiberledningen ikke ville udgøre et problem for graveaktørens maskingravning. Graveaktøren havde dog ikke prøvegravet eller på anden måde kontrolleret fiberledningens præcise dybde. Derfor fandt retten, at graveaktøren havde udvist simpel uagtsomhed og var erstatningsansvarlig. Dog blev erstatningskravet pga. de misvisende oplysninger afgivet af ledningsejerens medarbejder nedsat med 1/3 pga. egen skyld.

Firma

ADVOKATANPARTSSELSKABET
​KIM B. ULRICH

CVR: 15279702

Adresse​

Hovedgaden 16, 1. tv.

2970 Hørsholm

Kontakt

Telefon: +45 45 16 15 17

E-mail: adv@ledningsadvokaterne.dk