Dom - Retten i Holbæk 16.8.2021 (anket af graveaktøren)

Sagen angik en styret underboring, som udførtes parallelt med et eksisterende fiberledningstrace. Graveaktøren ramte den eksisterende fiberledning. Det fremgik ikke af ledningsoplysningen, at den eksisterende ledning også lå i en styret underboring, idet signaturen angav almindeligt gravet trace. Ledningsoplysningen indeholdt heller ikke borerapport. Da graveaktøren ikke havde anmodet om påvisning, eller i øvrigt havde undersøgt den eksisterende lednings præcise placering, blev graveaktøren fundet erstatningsansvarlig. Vedr. ansvarsnormen henviste retten til U.2019.3968H.

Firma

ADVOKATANPARTSSELSKABET
​KIM B. ULRICH

CVR: 15279702

Adresse​

Hovedgaden 16, 1. tv.

2970 Hørsholm

Kontakt

Telefon: +45 45 16 15 17

E-mail: adv@ledningsadvokaterne.dk