Dom – Retten i Holstebro 27.01.2020

En entreprenør nedgravede fiberrør i et trace, hvor en ledningsejer i forvejen havde rør med fiberkabel placeret. På et sted, hvor ledningsejerens trace skiftede retning over en vej, overgravede entreprenøren ledningsejerens rør og kabel.

Entreprenøren fandtes erstatningsansvarlig, idet der burde have været anvendt håndmand under et arbejde, som foregik umiddelbart ved siden af eller over det eksisterende trace. Håndmanden havde været til stede, men var beskæftiget med andre opgaver, da skaden skete. Entreprenøren havde ikke løftet bevisbyrden for, at den beskadigede ledning lå usædvanligt højt.

Entreprenøren skulle betale alle afholdte reparationsudgifter iht. ledningsejerens erstatningsopgørelse.

Firma

ADVOKATANPARTSSELSKABET
​KIM B. ULRICH

CVR: 15279702

Adresse​

Hovedgaden 16, 1. tv.

2970 Hørsholm

Kontakt

Telefon: +45 45 16 15 17

E-mail: adv@ledningsadvokaterne.dk