​Dom – Retten i Holstebro den 19.1.2023

En graveaktør skulle foretage afgravning af sand langs rabatten på en landevej. Under arbejdet blev en fiberledning, der var nedgravet langs vejen, overgravet. Skaden skete, mens graveaktøren benyttede en stor gummiged med påmonterede gafler.

Retten bemærkede bl.a., at der ikke var indhentet ledningsoplysninger, at der ikke var prøvegravet efter kabler langs vejen, og at der ikke blev benyttet håndmand under arbejdet.

Graveaktøren gjorde gældende, at kablet lå for højt. Retten fandt ikke dette bevist, men fandt derimod, at gravemaskinen havde rykket kablet op af sandet/jorden.

Graveaktørens erfaringer fra et tilsvarende arbejde i 2016 i samme område, hvor han oplyste, at han havde konstateret højt beliggende kabler, var iht. præmisserne en grund til at udvise ekstra forsigtighed.

Firma

ADVOKATANPARTSSELSKABET
​KIM B. ULRICH

CVR: 15279702

Adresse​

Hovedgaden 16, 1. tv.

2970 Hørsholm

Kontakt

Telefon: +45 45 16 15 17

E-mail: adv@ledningsadvokaterne.dk