Dom – Retten i Nykøbing Falster 14.3.2024

Sagen angik 9 graveskader på fiberstikledninger. Graveaktøren havde indhentet ledningsoplysninger, men havde ikke gjort noget for at lokalisere fiberstikledningernes præcise placering og havde heller ikke anmodet om påvisning. Graveaktøren gjorde gældende, at fiberstikledningerne lå for højt, og at der derfor var udvist egen skyld fra ledningsejerens side. Dette fik graveaktøren ikke medhold i, idet retten lagde vægt på den manglende lokalisering af fiberstikledningerne. Retten anførte, at det af følgebrevet til ledningsoplysningerne fremgik, at ledningerne i byområder kunne ligge direkte under fortovs- eller vejbelægning, og at dette skærpede kravene til graveaktørens forsigtighed.​

Firma

ADVOKATANPARTSSELSKABET
​KIM B. ULRICH

CVR: 15279702

Adresse​

Hovedgaden 16, 1. tv.

2970 Hørsholm

Kontakt

Telefon: +45 45 16 15 17

E-mail: adv@ledningsadvokaterne.dk