Dom – Østre Landsret 14.5.2024

Sagen angik en graveskade på en fiberledning, opstået i forbindelse reparation af en utæt vandledning. Der var hentet ledningsoplysninger. Fiberledningen lå lige under asfalten. Under maskingravning beskadigede graveaktøren både fiberledningen og en dybereliggende kommunikationsledning. Ved dommen stadfæstede Landsretten en dom afsagt af Retten i Nykøbing Falster, hvorefter graveaktøren blev fundet erstatningsansvarlig. Af Landsrettens præmisser fremgår, at der ikke var årsagssammenhæng mellem ledningens dybdemæssige placering og den indtrufne skade, idet også den dybereliggende kommunikationsledning var blevet overgravet. På den baggrund, og af de af byretten anførte grunde herunder navnlig, at der ikke først var sket frigravning ved håndkraft med henblik på lokalisering af fiberkablet, var landsretten enig i byrettens resultat

Firma

ADVOKATANPARTSSELSKABET
​KIM B. ULRICH

CVR: 15279702

Adresse​

Hovedgaden 16, 1. tv.

2970 Hørsholm

Kontakt

Telefon: +45 45 16 15 17

E-mail: adv@ledningsadvokaterne.dk