Dom – Retten i Odense 28.11.2023

Sagen angik ansvar i forbindelse med nedramning af funderingspæle til en cykelsti, hvorunder et fiberkabel blev beskadiget.

Retten fandt, at graveaktøren, der tilsyneladende ikke havde brugt de indhentede ledningsoplysninger til noget, havde handlet ansvarspådragende. Af rettens præmisser fremgik i den forbindelse, at nedramning af pæle var underlagt en streng ansvarsbedømmelse, idet retten henviste til princippet i U.2019.3868H om styret underboring.

Skaden var sket i 2018, men da der ikke var trafik på kablet, blev skaden først opdaget ved ledningsejerens tilslutning af en kunde ultimo 2021.Retten lagde ledningsejerens forklaring herom til grund, hvorfor der ikke var indtrådt forældelse, idet sagen var anlagt i 2022.

Graveaktøren gjorde gældende, at ansvaret påhvilede hovedentreprenøren, som havde stået for afmærkning af de punkter, hvor nedramningen skulle ske. Retten afviste dette, idet det lagdes til grund, at graveaktøren havde fungeret som selvstændigt virkende tredjemand.

Firma

ADVOKATANPARTSSELSKABET
​KIM B. ULRICH

CVR: 15279702

Adresse​

Hovedgaden 16, 1. tv.

2970 Hørsholm

Kontakt

Telefon: +45 45 16 15 17

E-mail: adv@ledningsadvokaterne.dk