Dom - Retten i Roskilde 8.1.2018

Sagen angik en underboring, hvorunder en kabelbrønd med fiberledninger blev beskadiget. Brønden fremgik af ledningsoplysningerne, men var ikke synlig i jordoverfladen (skjult brønd). Entreprenøren havde ikke udarbejdet boreplan eller foretaget andre foranstaltninger til identifikation og kontrol af ledningsanlæggets, herunder brøndens, beliggenhed. Entreprenøren, der havde modtaget ledningsoplysningerne i PDF- og DXF-filer, havde disse liggende på sin tablet og havde således hverken udprintet PDF-filen i det anbefalede A3-format eller i øvrigt anvendt DXF-filen, som han ikke kunne åbne på sin tablet. Der var flere ledninger i området. Entreprenøren havde ikke bevist, f.eks. ved syn og skøn, at ledning og kabelbrønd lå væsentligt anderledes end angivet i ledningsoplysningerne. Retten fandt, at entreprenøren havde forsømt at udvise den krævede agtpågivenhed og derfor var erstatningsansvarlig.​

Firma

ADVOKATANPARTSSELSKABET
​KIM B. ULRICH

CVR: 15279702

Adresse​

Hovedgaden 16, 1. tv.

2970 Hørsholm

Kontakt

Telefon: +45 45 16 15 17

E-mail: adv@ledningsadvokaterne.dk