Dom – Retten i Sønderborg 02.10.2020

Sagen angik erstatningsansvar på påkørsel af et ledningsskab i forbindelse med en entreprenørs rabatslåning med traktor påmonteret et klippehoved. Rabatslåningen blev udført iht. aftale med en kommune. Ledningsskabet var placeret ved en stikvej ind til en ejendom. Der var enighed om, at ledningsskabe er almindeligt forekommende foran ejendomme, navnlig på landet.

Det kunne ikke afgøres, om ledningsskabet var synligt fra traktorens kabine pga. højt græs mv., men retten fandt, at chaufføren burde have gjort sig bekendt eventuelle ledningsskabes placering, inden han påbegyndte slåning, hvorfor entreprenøren pådrog sig erstatningsansvar. 

Hverken vejlovens §62 eller entreprenørens kontrakt med kommunen kunne medføre anden vurdering. Heller ikke det forhold, at der ikke var opsat markeringsstokke ved ledningsskabet, gav grundlag for reduktion af erstatningen pga. egen skyld.

Firma

ADVOKATANPARTSSELSKABET
​KIM B. ULRICH

CVR: 15279702

Adresse​

Hovedgaden 16, 1. tv.

2970 Hørsholm

Kontakt

Telefon: +45 45 16 15 17

E-mail: adv@ledningsadvokaterne.dk