Dom – Retten i Sønderborg 20.01.2020

Brug af gribeklo monteret på en gravemaskine til optagning af kantsten havde karakter af gravearbejde.

Entreprenøren var erstatningsansvarlig for beskadigelse af fiberkabel i forbindelse med optagningen, idet kablet hang fast i betonen i bunden af kantstenen og derved blev overrevet. Entreprenøren havde ikke lokaliseret ledningsejerens fiberkabel ved frigravning ved håndgravning, før arbejdet blev påbegyndt.

Skadevolder blev pålagt at betale ledningsejerens tabsopgørelse inkl. 10 % administrationsbidrag.

Firma

ADVOKATANPARTSSELSKABET
​KIM B. ULRICH

CVR: 15279702

Adresse​

Hovedgaden 16, 1. tv.

2970 Hørsholm

Kontakt

Telefon: +45 45 16 15 17

E-mail: adv@ledningsadvokaterne.dk