Dom – Retten i Svendborg 19.12.2017
​(anket af graveaktøren)

Under et asfaltskærearbejde blev nogle kommunikationsledninger skåret over på tværs. Ledningerne lå 21 cm under asfalten, målt til overkant af ledningerne. Retten lagde til grund, at ledningerne oprindeligt var lagt i 50 cm dybde. Graveaktøren fandtes ansvarlig med henvisning til Branchevejledningens pkt. 3.5.4, samt til, at man ikke havde undersøgt ledningsdybden inden skæringen, herunder sikret, at der ikke blev skåret ned i ledningerne. Retten henviste til, at den anvendte fremgangsmåde havde medført en sådan fare for skade på ledningerne, at der ifaldtes ansvar. Dommen statuerede, at der ikke er pligt til at oplyse ledningsdybder i forbindelse med afgivelse af ledningsoplysninger iht. gældende lovgivning, og at graveaktøren har risikoen for, at dybden kan ændre sig over tid. Ledningsejeren fik erstattet sit fulde krav inkl. overarbejde, projektledelse/tilsyn samt udgifter til ændret dokumentation.​

Firma

ADVOKATANPARTSSELSKABET
​KIM B. ULRICH

CVR: 15279702

Adresse​

Hovedgaden 16, 1. tv.

2970 Hørsholm

Kontakt

Telefon: +45 45 16 15 17

E-mail: adv@ledningsadvokaterne.dk