Forlig - Retten i Herning 9.2.2021

Skade på fiberkabel påført ved maskingravning med stor gravemaskine. Graveaktøren havde ikke søgt ledningsoplysninger og havde heller ikke benyttet håndmand. Retten tilkendegav, at ledningsejeren ikke havde udvist egen skyld som følge af, at ledningen lå i en bue. Graveaktøren havde ikke ved syn og skøn eller på anden måde dokumenteret, at erstatningskravet var urimeligt eller at ledningsejeren havde opnået forbedring som følge af reparationen, hvorfor ledningsejeren fik medhold. Graveaktøren tog herefter bekræftende til genmæle.​

Firma

ADVOKATANPARTSSELSKABET
​KIM B. ULRICH

CVR: 15279702

Adresse​

Hovedgaden 16, 1. tv.

2970 Hørsholm

Kontakt

Telefon: +45 45 16 15 17

E-mail: adv@ledningsadvokaterne.dk