Forlig. Retten i Svendborg den 13.1.2017

​En graveaktør havde beskadiget et kabel under maskingravning. Graveaktøren havde søgt i LER inden arbejdets påbegyndelse. Graveaktøren, der havde ført bevis for at have foretaget to prøvegravninger, beskadigede ledningsejerens kabel mellem disse prøvegravninger. Graveaktørens påstand om, at kablet på skadestedet lå højere end man forventede, blev tilsidesat, da der ikke var ført bevis herfor. Herefter blev graveaktøren anset for ansvarlig for beskadigelsen. Retten tilkendegav, at ledningsejeren ikke havde ført tilstrækkeligt bevis for, at man ikke havde fået en del af erstatningskravet betal via et forlig med en lodsejer. Sagen blev herefter forligt ved, at graveaktøren skulle betale ca. 90% af erstatningskravet samt omkostninger med ca. 25% af det påstævnte beløb samt procesrenter.

Firma

ADVOKATANPARTSSELSKABET
​KIM B. ULRICH

CVR: 15279702

Adresse​

Hovedgaden 16, 1. tv.

2970 Hørsholm

Kontakt

Telefon: +45 45 16 15 17

E-mail: adv@ledningsadvokaterne.dk