Kendelse - Retten i Lyngby 19.11.2018​

​Retten fandt, at der forelå omstændigheder, som var egnede til at rejse tvivl om den foreslåede skønsmands fuldstændige upartiskhed, hvorfor ledningsejerens indvendinger mod udpegningen af denne blev taget til følge. Ledningsejerens indvendinger mod den foreslåede skønsmand skyldtes, at ledningsejeren siden 2011 havde haft 14 registrerede erstatningssager vedr. beskadigelser af ledningsejerens fiberkabler, hvor skadevolder havde været det entreprenørfirma, hvori den foreslåede skønsmand var ansat.

Firma

ADVOKATANPARTSSELSKABET
​KIM B. ULRICH

CVR: 15279702

Adresse​

Hovedgaden 16, 1. tv.

2970 Hørsholm

Kontakt

Telefon: +45 45 16 15 17

E-mail: adv@ledningsadvokaterne.dk