​Kendelse – Retten i Sønderborg 11.11.2019

​En entreprenør, der havde overgravet en fiberledning, blev sagsøgt i anledning af ledningsejerens erstatningskrav. Entreprenøren forsøgte at få sagen afvist, idet man gjorde gældende, at ledningsejerens sagsfremstilling i stævningen indeholdt en utilstrækkelig fremstilling af sagens faktiske og retlige omstændigheder. 

Dette fik entreprenøren dog ikke medhold i, idet retten besluttede, at sagen skulle fremmes til realitetsbehandling. Retten fandt, at det var tilstrækkeligt, at ledningsejeren havde oplyst skadesdato, skadested, benyttet gravemetode, forhold omkring sikkerhedsforanstaltninger, iværksættelse af reparation og opgørelse af tabet, ligesom der var redegjort for entreprenørens manglende stillingtagen inden sagsanlægget. 

Kendelsen viser, at det ikke skal komme ledningsejeren til skade, at ledningsejeren ikke kender alle faktiske detaljer omkring skaden (som ledningsejeren jo typisk ikke har været vidne til). Det er tilstrækkeligt, at ledningsejeren kan redegøre for sagens elementære fakta.

Firma

ADVOKATANPARTSSELSKABET
​KIM B. ULRICH

CVR: 15279702

Adresse​

Hovedgaden 16, 1. tv.

2970 Hørsholm

Kontakt

Telefon: +45 45 16 15 17

E-mail: adv@ledningsadvokaterne.dk