Østre Landsrets dom af 15.11.2013

​Ledning var beskadiget efter håndgravning, som blev udført i februar kl. 7.00 uden anden belysning end vejbelysning. Graveaktøren, der ikke havde indhentet ledningsoplysninger, bestred at være skadevolder. Ledningsejers alarm var blevet aktiveret umiddelbart efter gravearbejdets påbegyndelse. Landsretten lagde til grund, at graveaktøren var skadevolder. Graveaktør ansvarlig pga. simpel uagtsomhed (byretten var nået til det modsatte resultat).

Firma

ADVOKATANPARTSSELSKABET
​KIM B. ULRICH

CVR: 15279702

Adresse​

Hovedgaden 16, 1. tv.

2970 Hørsholm

Kontakt

Telefon: +45 45 16 15 17

E-mail: adv@ledningsadvokaterne.dk