Østre Landsrets dom af 4.11.2015

​Den 9.10.2014 afsagde Retten i Svendborg en dom (BS R4-900/2013) der gik imod ledningsejerne. Dommen fastslår, ud fra en bevismæssig vurdering, at ledningsejerne ikke havde bevist, at nogle kabler var blevet lokaliseret i et starthul i forbindelse med en styret underborings gennemførelse. Under sagen havde skadevolder afgivet en processuel bindende erklæring om, at man anså sig for ansvarlig, såfremt det kunne bevises, at ledningsejernes kabler var blevet lokaliseret i starthullet inden underboring var blevet påbegyndt. Retten fandt ikke, at det fornødne bevis var tilstede herfor, hvorfor man blandt andet af denne grund frifandt skadevolder. 

Landsretten stadfæstede dommen. En anmodning om at få sagen prøvet i Højesteret blev afvist af Procesbevillingsnævnet, da nævnet ikke fandt, at sagen var principiel.

Firma

ADVOKATANPARTSSELSKABET
​KIM B. ULRICH

CVR: 15279702

Adresse​

Hovedgaden 16, 1. tv.

2970 Hørsholm

Kontakt

Telefon: +45 45 16 15 17

E-mail: adv@ledningsadvokaterne.dk