Retten i Esbjergs dom af 14.4.2015

​En entreprenør skulle nedlægge ledninger i tæt bymæssig bebyggelse. Til at opskære asfalten rekvireredes en underentreprenør. Entreprenøren anviste, hvor underentreprenøren skulle skære. En ledningsejers fiberkabler blev beskadiget ved asfaltskæringen. Fiberkablerne lå lige under asfalten. Ledningsejeren rejste erstatningskrav mod entreprenøren og gjorde bl.a. gældende, at entreprenøren var ansvarssubjekt, og at elementære normer var overtrådt (DS norm 475 pkt. 2.7.1 om maskingravning nærmere end 1 m fra ledning og Branchevejledning om gravearbejde pkt. 2.4 om foranstaltninger inden iværksættelse af gravearbejde). Entreprenøren fik trods ledningsejerens protest tilladelse til at iværksætte syn og skøn. Inden gennemførelse af syn og skøn valgte entreprenøren dog at tage bekræftende til genmæle og betale det påstævnte beløb. Sagen viser, at en entreprenør, der giver anvisninger til en underentreprenør, kan blive ansvarlig overfor en skadelidt ledningsejer.

Firma

ADVOKATANPARTSSELSKABET
​KIM B. ULRICH

CVR: 15279702

Adresse​

Hovedgaden 16, 1. tv.

2970 Hørsholm

Kontakt

Telefon: +45 45 16 15 17

E-mail: adv@ledningsadvokaterne.dk