Retten i Glostrups dom af 13.10.2014

Sagen drejede sig om en beskadigelse af et fiberkabel i forbindelse med en styret underboring. Iht. ledningsoplysningerne havde to ledningsejere kabler i tracéet, herunder den ledningsejer, hvis fiberkabel blev beskadiget. Ledningsoplysningerne fra den skadelidte ledningsejer viste sig imidlertid at være upræcise, idet det kunne lægges til grund, at det beskadigede fiberkabel ikke lå i det tracé, som fremgik af ledningsoplysningerne fra LER, men ca. 2,5 meter længere væk. Derfor fandt graveaktøren kun ét kabelrør i tracéet. Pga. ledningsoplysningerne var eller burde graveaktøren imidlertid være bekendt med, at der skulle have været to fiberkabler i tracéet. Ved at fortsætte arbejdet uden at identificere begge kabler, havde graveaktøren derfor ikke udvist den påpasselighed, som må kræves i forbindelse med en styret underboring. Uanset at ledningsejerens kabel ikke lå placeret som angivet på skitsen fra ledningsoplysningen, lagde retten herefter til grund, at graveaktøren havde handlet erstatningspådragende overfor ledningsejeren.​

Firma

ADVOKATANPARTSSELSKABET
​KIM B. ULRICH

CVR: 15279702

Adresse​

Hovedgaden 16, 1. tv.

2970 Hørsholm

Kontakt

Telefon: +45 45 16 15 17

E-mail: adv@ledningsadvokaterne.dk