Retten i Sønderborgs tilkendegivelse af 30.3.2012

​Underentreprenør blev erstatningsansvarlig i sag, hvor gravearbejde med maskine blev udført med ansat hos hovedentreprenøren som "håndmand". Hovedentreprenøren havde indhentet ledningsoplysninger, men ikke forevist dem til underentreprenøren. Retten fandt, at underentreprenøren, der havde virket som selvstændig entreprenør, var erstatningsansvarlig overfor ledningsejeren. Hovedentreprenøren havde ikke ledelses- og instruktionsbeføjelser, hvorfor hovedentreprenøren blev frifundet i forhold til underentreprenørens regreskrav.

Firma

ADVOKATANPARTSSELSKABET
​KIM B. ULRICH

CVR: 15279702

Adresse​

Hovedgaden 16, 1. tv.

2970 Hørsholm

Kontakt

Telefon: +45 45 16 15 17

E-mail: adv@ledningsadvokaterne.dk