​Tilkendegivelse – Retten Sønderborg 6.12.2023

Sagen angik ansvar i forbindelse med overgravning af fiberledning. Graveaktøren havde indhentet ledningsoplysninger før LER 2. Retten tilkendegav, at ledningsejere skal udlevere ledningsoplysninger, som har et indhold og en kvalitet, så de er umiddelbart anvendelige, og at ledningsejeren havde opfyldt denne forpligtelse.

Skaden skete tæt på et sted, hvor to hhv. øst- og sydfra kommende traceer mødtes og fulgtes videre i vestlig retning. På stedet, hvor skaden skete, viste ledningsoplysningen én streg, men denne var kraftigere end stregerne med de øst- og sydfra kommende traceer, hvilket efter rettens bedømmelse burde have givet graveaktøren anledning til at undersøge forholdene nærmere. Derved ville graveaktøren kunne have opdaget, at der på skadestedet var to traceer. Da graveaktøren ikke kunne dokumentere, at der var foretaget en forudgående lokalisering med håndgravning, fandtes graveaktøren at have handlet ansvarspådragende. Sagen blev forligt iht. rettens skriftlige tilkendegivelse.

Sagen viser, at graveaktøren skal forholde sig kritisk til modtagne ledningsoplysninger.

Firma

ADVOKATANPARTSSELSKABET
​KIM B. ULRICH

CVR: 15279702

Adresse​

Hovedgaden 16, 1. tv.

2970 Hørsholm

Kontakt

Telefon: +45 45 16 15 17

E-mail: adv@ledningsadvokaterne.dk