Vestre Landsrets dom af 8.1.2014
​(U.2014.1252V, TBB2014.295)

​Entreprenør havde overgravet ledning i forbindelse med styret underboring, som var sket på baggrund af fejlbehæftede ledningsoplysninger med landinspektørtegning, hvor dybdeangivelser var spejlvendt. Entreprenør burde have opdaget fejlen ud fra øvrige foreliggende oplysninger. Manglende boreplan tillagt betydning for entreprenørens ansvar. Begge ifaldt solidarisk ansvar overfor ledningsejeren (entreprenøren var blevet frifundet i byretten).

Firma

ADVOKATANPARTSSELSKABET
​KIM B. ULRICH

CVR: 15279702

Adresse​

Hovedgaden 16, 1. tv.

2970 Hørsholm

Kontakt

Telefon: +45 45 16 15 17

E-mail: adv@ledningsadvokaterne.dk